01.jpg  

 

 

02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg  06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg

意者請將報名表傳至 rabbitsos@gmail.com

信件標題請填寫:【機動組申請】居住地區-您的姓名

--台灣流浪兔保護協會報名表--

1.報名職稱:機動美工/機動簡報/機動文案

2.姓名:(真實姓名/暱稱)

3.性別:

4.生日:

5.通訊方式:

TEL:

MOBILE:

E-MAIL:

MSN:

6.戶藉地址/聯絡地址:

7.經歷:

8.是否自備車輛:

9.自我簡介(請描寫一下專長的部分):

10.部落格網址: 

*資格核准由協會成員半數以上通過者即刻任職*

無動態平面版本.jpg 

    全站熱搜

    流浪兔保護協會 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()